Cart 0

KÄYTTÖEHDOT JA REKISTERISELOSTE

Käyttöehdot ja rekisteriseloste

INCHCOMB OY – VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖEHDOT JA REKISTERISELOSTE
VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖEHDOT

 1. YLEISTÄ
  Näitä käyttöehtoja sovelletaan Inchcomb Oy:n (”Inchcomb”, y-tunnus 2542468-6) Inchcomb.com (”Verkkopalvelu”) käyttöön. Käyttämällä Verkkopalvelua hyväksyt nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Verkkopalvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.
 2. VERKKOPALVELUN KUVAUS
  Verkkopalvelun tarkoituksena on palvella Inchcombn asiakkaita tarjoamalla tietoa yrityksestä ja sen myymistä tuotteista sekä harjoittamalla tuotteiden kauppaa asiakkaille Inchcombn verkkokaupassa (”Verkkokauppa”).
 3. VERKKOPALVELUN KÄYTTÖ
  Asiakas (”Käyttäjä”) käyttää Verkkopalvelua Inchcomb. www-sivuja selatessaan.
 4. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET
  Verkkokaupassa tilauksen tekevän Käyttäjän on lisäksi noudatettava erillisiä Inchcombn tilaus- ja toimitusehtoja. Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään paikkansapitävät tiedot Verkkokaupan tilauslomakkeella ja Käyttäjäksi rekisteröityessään sekä korjaamaan virheelliset tiedot viivytyksettä. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksensa ja salasanansa käytöstä. Käyttäjä on vastuussa Inchcombn ja/tai kolmansien immateriaalioikeuksilla suojatun materiaalin luvattomalla käytöllä aiheuttamistaan vahingoista.

Inchcomblla on oikeus valvoa Verkkopalvelun käyttöä sen varmistamiseksi, että Käyttäjä toimii käyttöehtojen, tilaus- ja toimitusehtojen sekä soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Inchcomblla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta estää Käyttäjän Verkkopalvelun käyttö, mikäli Käyttäjä rikkoo edellä mainittuja ehtoja ja/tai säännöksiä.

 1. INCHCOMBN VELVOLLISUUDET
  Inchcombin päävelvoite on toimittaa Verkkopalvelun sisältö sekä toimia tuotteiden myyjänä näiden käyttöehtojen sekä Inchcombin tilaus- ja toimitusehtojen mukaisesti.
 2. INCHCOMBN TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT
  Verkkokaupassa tapahtuvaan kauppaan sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi Inchcombin tilaus- ja toimitusehtoja, jotka Käyttäjän on erikseen hyväksyttävä tehdessään tilausta Verkkokaupassa. Inchcombin tilaus- ja toimitusehdot ovat saatavilla osoitteessa www.inchcomb.com
 3. TEKIJÄNOIKEUDET, LÄHIOIKEUDET SEKÄ MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET
  Verkkopalvelu sisältää Inchcomb Oy:n tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Verkkopalvelussa olevat Inchcombin tunnukset, logot, kuvat, teksti, grafiikka ja kaikki muu aineisto ovat Inchcombin tai kolmansien omaisuutta, ellei niitä ole nimenomaisesti määrätty Käyttäjälle kuuluvaksi.

Verkkopalvelua tai sen osaa taikka näiden sisältöä ei saa ilman Inchcombin nimenomaista suostumusta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin tai valmistaa niistä kopioita muuhun kuin yksityiseen käyttöön. Käyttäjä saa Verkkopalveluun ainoastaan näiden käyttöehtojen mukaisen käyttöoikeuden. Kaikki oikeudet säilyvät yksinomaan Inchcombn ja/tai kolmansien omaisuutena, ellei niitä ole näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti myönnetty Käyttäjälle.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
  Inchcomb käsittelee Käyttäjien henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on saatavilla osoitteessa www.Inchcomb.com/rekisteriseloste.
 2. VASTUUNRAJAUS
  Inchcombin Verkkopalvelu sisältöineen tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Inchcomblla on oikeus milloin tahansa päivittää Verkkopalvelua ja tehdä siihen muutoksia sekä estää Käyttäjien pääsy Verkkopalveluun.

Inchcomb ei takaa Verkkopalvelun saatavuutta, luotettavuutta tai virheettömyyttä eikä muutenkaan myönnä minkäänlaisia nimenomaisia tai muita takuita Verkkopalvelulle tai sen sisällölle, sisältäen muttei rajoittuen takuut Verkkopalvelun tai sen sisällön kaupallisesta hyödynnettävyydestä tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen sekä takuut omistusoikeudesta tai omistusoikeuden loukkaamattomuudesta. Inchcomb ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista tai haitasta, seuraamuksista, liiketoimien keskeytymisestä tai tulonmenetyksestä, joka aiheutuu Verkkopalvelun käytön seurauksena tai siksi ettei Verkkopalvelua ole voitu käyttää. Mikäli soveltuva lainsäädäntö ei yksittäistapauksessa salli vastuun poissulkemista tai rajoittamista edellä kuvatulla tavalla, on Inchcombin vahingonkorvausvastuu joka tapauksessa rajoitettu niin vähäiseksi kuin soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa on mahdollista ja kuitenkin aina enimmillään vahingon aiheuttaneen Verkkokaupasta tilattuun tuotteen arvoon.

Inchcomb ei ole vastuussa sellaisten kolmansien osapuolten omistamien tai ylläpitämien verkkosivujen sisällöstä, joihin on viitattu Verkkopalvelussa tai joihin Verkkopalvelusta löytyy linkki. Siirtyessään tällaiselle sivulle Käyttäjän on erikseen tutustuttava ja hyväksyttävä sivuston mahdolliset käyttöehdot. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, ettei tällaisten sivujen sisältö ole millään tavalla Inchcombin hallinnassa ja ettei Inchcomb ole millään tavalla vastuussa tällaisten sivujen sisällöstä taikka menetyksestä tai vahingosta, jonka Käyttäjä tällaisia sivustoja käyttämällä mahdollisesti kärsii.

Tuotteiden toimitukseen liittyvät vastuunrajoitukset sisältyvät Inchcombn erillisiin tilaus- ja toimitusehtoihin.

 1. VERKKOPALVELUN KIELI, LAINVALINTA JA OIKEUSPAIKKA
  Verkkopalvelu toimitetaan suomeksi ja englanniksi. Verkkopalvelun käyttöön sovelletaan näiden käyttöehtojen sekä tilaus- ja toimitusehtojen lisäksi Suomen lainsäädäntöä sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta, myös silloin kun Verkkopalvelua käytetään Suomen ulkopuolelta käsin. Käyttöehtoihin ja/tai tilaus- ja toimitusehtoihin liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 
 2. MUUTOKSET KÄYTTÖEHTOIHIN JA HINTOIHIN
  Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Inchcomb pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja ja Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hintoja milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Ehtojen ja/tai hintojen muutokset astuvat voimaan silloin, kun Inchcomb on asettanut ne nähtäville Verkkopalveluun tai muutoin ilmoittanut niistä Käyttäjälle.

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen Inchcomb Oy:n (”Inchcomb”) verkkosivujen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ 
Inchcomb Oy 
Y-tunnus 2542468-6
PL 200
00931 HELSINKI

REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ
Inchcomb/ Asiakasrekisteri – tietosuojavastaava
PL 200, 00931 Helsinki
info@inchcomb.com

REKISTERIN NIMI
Inchcomb -asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään ainoastaan tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen tallentaminen perustuu vapaaehtoisuuteen. 

REKISTERÖINNIN KOHDERYHMÄ 
Inchcomb asiakkaat

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Asiakkaan perustiedot: 
Asiakkaan etu- ja sukunimi, Inchcomb -asiakasnumero, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot markkinointiluvista ja -kielloista

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot: 
Ostotapahtuma- ja asiointitiedot

Korttimaksaminen verkkokaupassa tapahtuu Klarnan tai Checkoutin SSL-suojatulla yhteydellä. Inchcomblla ei ole pääsyä asiakkaan korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta sen järjestelmään tai asiakasrekisteriin.

Rekisteriin ei kerätä lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja. Inchcomb ei tarkista tietojen oikeellisuutta.

TIETOLÄHTEET 
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, kun asiakas täyttää tilauslomakkeen ja/tai rekisteröityy verkkokaupan käyttäjäksi.

EVÄSTEET
Inchcomb käyttää verkkosivustollaan evästeitä (”cookies”), joiden avulla seurataan sivuston kävijäliikennettä sekä parannetaan palvelun laatua.

SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS 
Tietoja ei luovuteta Inchcomblta kolmannelle osapuolelle. 

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä Inchcombn asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 
Inchcomb Oy
PL200
00931 HELSINKI

Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse asiakkaan tilauslomakkeessa/asiakkaaksi rekisteröityessään ilmoittamaan osoitteeseen.

REKISTERIN SUOJAUS 
Inchcomb -asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena, ja manuaalinen aineisto tulostetaan vain tarvittaessa. Paperimuotoon tulostetut tiedot tuhotaan välittömästi, kun niitä ei enää tarvita.