Cart 0

TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja 22.5.20118

 1. Rekisterinpitäjä

Inchcomb Oy 
Y-tunnus: 2542468-6
PL200, 00931 Helsinki

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Inchcomb/ Asiakasrekisteri – tietosuojavastaava
PL 200, 00931 Helsinki
info@inchcomb.com

 1. Rekisterin nimi

Inchcomb asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilauksen, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä

Inchcomb kuluttaja-asiakasrekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:
• Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Tuki- ja neuvontapalvelujen järjestäminen asiakkaalle sekä palvelutoimenpiteiden hallinta ja laadun varmistaminen.
• Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta
• Inchcombn toiminnan analysointi, raportointi ja kehittäminen. Toiminnan laadun ja turvallisuuden varmistaminen.
• Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Inchcomb kuluttaja-asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja
• Asiakkaan perustiedot
o Nimitiedot
o Sukupuoli

o Yhteystiedot:
• Osoitetiedot
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
o Asiointikieli
o Muut asiakkaan demografiatiedot

 • Asiakkaan yksilöivät tunnisteet:
  o Inchcomb asiakasnumero
  o Käyttäjätunnus ja salasana Inchcomb verkkopalveluja varten
  o Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet
 • Verkkopalvelujen käyttöön liittyvät asiakkaan tunnisteet:
  o Asiakkaan IP-osoite jokaisen palveluun kirjautumisen yhteydessä
  o Asiakkaan käyttämälle päätelaitteelle annettava tunniste jokaisen palveluun kirjautumisen yhteydessä (käyttötarkoituksena väärinkäytösten ehkäisy ja asiakkaan suojelu) 
  • Asiakkuuteen liittyvät tiedot
  o Asiakkuuden alkaminen
  o Asiakkaan palvelujen käyttöhistoria
  o Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot 
  o Asiakkaan ryhmittelytiedot sekä muut analytiikan avulla johdetut tiedot
  o Kampanjoiden tiedot ja niihin liittyvät seurantatiedot
  o Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot sekä keskustelut
  o Asiakaspalvelutapahtumien tiedot
  o Asiakaspalaute
  o Osallistuminen Inchcombn kilpailuihin ja turnauksiin
  o Asiakasetuihin ja arvontoihin osallistumiset ja lunastukset

Korttimaksaminen verkkokaupassamme tapahtuu Checkoutin suojatulla yhteydellä. Inchcombilla ei ole pääsyä korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta järjestelmiimme. 
Inchcomb säilyttää vain Inchcombin toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä verkkokaupassa, asiakaspalvelun yhteydessä sekä osallistuessa kilpailuihin tai kyselyihin.

 1. Evästeiden käyttö

Inchcomb käyttää verkkopalvelussaan evästeitä (cookies) palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.
Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi tuotteita ja niihin liittyviä muita tuotteita sivustollamme), sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.
Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Inchcomb ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.
Inchcomb verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla ns. mainosverkostossa.
Asiakas voi halutessaan estää evästeisiin perustuvan kiinnostusalueidensa mukaisen mainonnan tai sisällön kohdentamisen osoitteessa: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset.
Asiakastietojen käyttämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi rajoittaa täällä: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 1. Tietojen luovutukset ja siirrot

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Inchcombin lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.
Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.
Asiakastietoja voidaan siirtää Inchcombin suoramarkkinointirekisteriin.
Asiakastietoja voidaan siirtää tai luovuttaa asiakkaan tekemän toimeksiannon toteuttamiseksi tai asiakkaan suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten tapahtuma-, arvonta- kontaktointi- tai tutkimusrekistereihin. Näiden rekistereiden

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Inchcomb- asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
Henkilötietoja käsittelevät vain Inchcombin palveluksessa, sekä Inchcombin toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
Inchcombin verkkopalvelun tietoliikenne on salattua.

 1. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä Inchcombn asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteella: 
Inchcomb Oy
PL200
00931 HELSINKI

 1. Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja tunnistautuneena verkkopalvelussa ja asiakaspalvelussa. Markkinointisuostumus on mahdollista antaa joko sähköisesti, puhelimitse asiakaspalvelukohtaktissa tai muutoin asiakkaan palvelutapahtuman yhteydessä.
Asiakas voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin
- Sähköpostiin
- Matkapuhelimeen

Asiakas voi myös kieltää tietojensa siirtämisen Inchcombin suoramarkkinointirekisteriin ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.
Kun asiakas ei ole antanut Inchcombille lainkaan suostumuksia, ei hänelle kohdenneta Inchcombin suoramarkkinointia, etämyyntiä tai markkina- ja mielipidetutkimuksia puhelimella, postilla tai sähköpostilla. Asiakas saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi tarpeellista asiakasviestintää.